Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý kho vận (SWM)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Mô tả sản phẩm:

Giải pháp của Smartlog là chìa khóa cho các vấn đề liên quan tới năng lực logistics là chuyển đổi số sao cho đúng cách, hiệu quả, cân bằng giữa chi phí thực hiện và nhu cầu thực tế.

SWM là một ứng dụng giải thuật toán thông minh nhằm tối ưu hoá quy trình vận hành của kho hàng & trung tâm phân phối giúp giám sát, vận hành dễ dàng hơn, giảm thiểu sai sót.

Hệ thống phần mềm SWM hoạt động với hình thức máy chủ với các máy con có thể truy xuất thông qua trình duyệt của PC (Chrome, Firefox, IE version 8 trở lên) và các Hệ điều hành Android của Smartphone.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại