Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý vận tải (STM)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải (bao gồm các loại phần mềm như: quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Mô tả sản phẩm:

Giải pháp của Smartlog là chìa khóa cho các vấn đề liên quan tới năng lực logistics là chuyển đổi số sao cho đúng cách, hiệu quả, cân bằng giữa chi phí thực hiện và nhu cầu thực tế.

STM là giải pháp quản lý vận tải toàn diện trên công nghệ điện toán đám mây, với sứ mệnh đem lại nền tảng quản lý vận tải tốt nhất: Tự động, linh hoạt, tối ưu và dễ sử dụng.

Hệ thống phần mềm STM hoạt động với hình thức máy chủ với các máy con có thể truy xuất thông qua trình duyệt của PC (Chrome, Firefox, IE version 8 trở lên) và các Hệ điều hành Android của Smartphone.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại