Tên sản phẩm / Dịch vụ: BiFace
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng cơ bản khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN BEET INNOVATORS
Mô tả sản phẩm:

BiFace là một sản phẩm chấm công với công nghệ nhận diện gương mặt. BiFace có khả năng nhận diện số lượng người chấm công lớn và khả năng phân tích dữ liệu, lưu trữ ưu việt được nhiều doanh nghiệp và cơ sở giáo dục tin tưởng sử dụng.
Thêm thông tin tại: https://beetinnovators.com/product/biface/

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại