Tên sản phẩm / Dịch vụ: AdNet
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ nội dung số
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CP GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HÒA BÌNH
Mô tả sản phẩm: Mạng quảng cáo trực tuyến liên kết hàng nghìn các doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá sản phẩm với hàng nghìn webite vừa và nhỏ sở hữu hàng triệu người dùng web, khả năng tự định hướng đúng nội dung quảng cáo đến những độc giả quan tâm, trả tiền theo hiệu quả
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 4,6
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại