Tên sản phẩm / Dịch vụ: Thiết bị ngoại vi
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm sản phẩm máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CÂY TRE VIỆT
Mô tả sản phẩm: - Bàn phím và chuột Venr - Nguồn máy tính PSU
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 4,4
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại