Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng quản trị tài chính Nhà nước MISA FinGov
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm:

Nền tảng quản trị tài chính MISA FinGov là hệ sinh thái hợp nhất các nghiệp vụ quản trị tài chính trên cùng 01 hệ thống: Lập phê duyệt, tổng hợp dự toán theo nhu cầu của toàn ngành, toàn địa phương; phân bổ và giao dự toán; chấp hành dự toán ngân sách; quản lý theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện thu – chi ngân sách; quyết toán ngân sách nhà nước; quản lý tài sản; tính lương và quản lý dự toán tiền lương. MISA FinGov chia thành nhiều nghiệp vụ nhỏ và dễ dàng liên thông dữ liệu giữa các nghiệp vụ để tự động hóa quy trình tác nghiệp tăng năng suất tránh chồng chéo, tuy nhiên vẫn có thể triển khai độc lập từng nghiệp vụ để các Bộ ngành và các Địa phương dễ dàng sử dụng nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu. MISA FinGov góp phần hiệu quả trong công cuộc chuyển đổi số Quốc gia và hỗ trợ đắc lực trong xây dựng Chính phủ điện tử, giúp các đơn vị cơ quan nhà nước giải quyết được nhiều vấn đề nan giải từ lâu nay như trang bị phần mềm không đồng bộ, làm việc thủ công, dữ liệu tài chính phân tán khó khăn cho công tác điều hành… và thay đổi sang cách làm mới: quản lý thông tin ngành tài chính mọi lúc mọi nơi và quản lý tập trung, liên thông từ Cơ quan tài chính – Đơn vị chủ quản – Đơn vị trực thuộc góp phần xây dựng xây dựng CSDL Tài chính toàn ngành/địa phương thống nhất, cung cấp số liệu cho CSDL quốc gia về Tài chính và hệ thống chính phủ điện tử, xây dựng ngành Tài chính điện tử.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan