Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm công nghệ nhận dạng chữ viết tay AXT
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm nhận dạng, xử lý dữ liệu số
Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ Cyber Eye
Mô tả sản phẩm:

  AXT là công nghệ nhận dạng chữ, số viết tay; bóc tách thông tin biểu mẫu viết tay.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 4,4
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại