Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp chế tạo và số hóa ứng dụng máy bay không người lái ở Việt Nam
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Loại khác
Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam
Mô tả sản phẩm:

Các tính năng của sản phẩm máy bay không người lái do
công ty Real-time Robotics Việt Nam (RtR) chế tạo đều bằng hoặc vượt
trội so với các sản phẩm cùng phân khúc của những nhà sản xuất khác
trên thế giới. Chi tiết về tính năng các sản phẩm được thể hiện cụ thể
trong tài liệu đính kèm hồ sơ dự thi gồm 3 dòng sản phẩm tiêu biểu:
- Hệ thống máy bay và trạm mặt đất trinh sát tầm xa RAGAS.
- Hệ thống máy bay tự động kiểm tra, phát hiện lỗi trên đường dây
điện cao thế VIAN-PI
- Hệ thống máy bay phun thuốc thông minh trong nông nghiệp
Thần Nông 20.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại