Tên sản phẩm / Dịch vụ: Công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin tự động AX
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm nhận dạng, xử lý dữ liệu số
Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ Cyber Eye
Mô tả sản phẩm:

AX là giải pháp nhận dạng và bóc tách thông tin tự động cho phép xử lý dữ liệu lớn trong thời gian ngắn.

Cho phép nhận dạng các files ảnh hoặc pdf sau đó tự động bóc tách các thông tin cần thiết trong những files đó. Các tính năng bao gồm: 

  • Bóc tách thông tin Văn bản hành chính;
  • Bóc tách thông tin Chứng minh nhân dân, căn cước công dân;
  • Bóc tách thông tin bảng biểu, xuất excel;
  • Bóc tách thông tin Lỗ khoan khổ giấy A0;
  • Bóc tách thông tin hợp đồng;
  • Bóc tách thông tin Báo cáo tài chính.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại