Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp nhận dạng và bóc tách văn bản hành chính AXDoc
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm nhận dạng, xử lý dữ liệu số
Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ Cyber Eye
Mô tả sản phẩm:

Giải pháp nhận dạng và bóc tách văn bản hành chính AXDoc là giải pháp cho Nhận dạng, trích xuất thông tin văn bản hành chính (VBHC) tự động có ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại