Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTDI
Mã số thuế: 0109861712
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Loại hình kinh tế: Cổ phần
Địa chỉ: C14 - TT18 KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật