Câu hỏi: Công ty của em là công ty sản xuất phần mềm theo GPKD và giấy phép đầu tư, như vậy công ty có cần gửi hồ sơ để Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đây là DN sản xuất phần mềm không? Nếu có, nhờ anh chị cho em xin mẫu hồ sơ và nộp hồ sơ gốc về địa chỉ nào, có được nộp online không ạ? Rất mong nhận được hồi đáp.

08/10/2021 1:38:12 CH
Trả lời:

Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông không có quy định yêu cầu doanh nghiệp cần phải gửi hồ sơ để xác nhận là Doanh nghiệp sản xuất phần mềm. Hoạt động sản xuất phần mềm được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước về thuế nên Công ty có thể nghiên cứu Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 03/7/2020 Quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình để chuẩn bị các tài liệu cần thiết nếu doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu.