Câu hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hiện tại công ty chúng tôi dự kiến sẽ phân phối bán buôn và bán lẻ phần mềm (software), phần cứng (hardware) tại Việt Nam. Cho chúng tôi hỏi việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được phép phân phối bán buôn, bán lẻ phần mềm và phần cứng tại Việt Nam hay không.

16/11/2021 9:28:08 SA
Trả lời:

Theo quy định Luật đầu tư 61/2020/QH14 và Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO, hoạt động phân phối bán buôn và bán lẻ phần mềm, phần cứng tại Việt Nam không bị hạn chế kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các hoạt động, dịch vụ trên phải tuân thủ các quy định như: Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng và các quy định liên quan khác.