Câu hỏi: Kính nhờ Bộ TTTT hướng dẫn hồ sơ chuẩn bị cấp giấy xác nhận ngành nghề sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm theo Thông tư 03/2020/ TT- BTTTT. Công ty chúng tôi cung cấp các sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm, nhưng hiện tại chúng tôi chưa biết nộp các hồ sơ chi tiết để được cấp giấy xác nhận và quy trình cho việc cấp GCN này như thế nào ạ.

24/11/2021 10:39:05 SA
Trả lời:

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông có ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 03/7/2020 quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.

Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định: “Tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ đề xuất ưu đãi thuế cho hoạt động sản xuất phần mềm và tự xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình”. Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông không có quy định yêu cầu doanh nghiệp cần phải gửi hồ sơ để xác nhận là Doanh nghiệp sản xuất phần mềm.

Đối với tài liệu, hồ sơ giải trình chứng minh hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình: doanh nghiệp tham khảo trên trang Makeinvietnam.mic.gov.vn, Mục Tin tức/ Hỗ trợ doanh nghiệp.