Câu hỏi: "Dựa vào nhu cầu của khách hàng, Công ty tôi mua dịch vụ điện toán đám mây, lưu trữ dữ liệu,.... của nhà thầu nước ngoài Amazon web service rồi bán lại cho khách hàng trong nước (thu phí dựa theo số khách hàng đã dùng trong tháng từ thông báo cước phí trên Amazon web) thì dịch vụ này của chúng tôi có được coi là dịch vụ phần mềm không ?. Nếu trường hợp chúng tôi bán dịch vụ này và cả phí quản trị cho dịch vụ này có phải dịch vụ phần mềm không?. Cùng là dịch vụ này trong trường hợp nào là dịch vụ phần mềm và không phải dịch vụ phần mềm." Có Bạn đã hỏi câu này và bộ thông tin trả lời đây ko phải là dịch vụ phần mềm, Vây Bộ TT và Truyền thông có thể giải đáp đây có phải là phần mềm ??. Mong Bộ phản hồi sớm thông tin.

24/11/2021 10:39:51 SA
Trả lời:

Về câu hỏi liên quan đến dịch vụ phần mềm, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trả lời tại Mục Hỏi – Đáp trên cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời đăng trên trang Makeinvietnam.mic.gov.vn, Mục Tin tức/ Hỏi – Đáp.

Về câu hỏi liên quan đến phần mềm, đề nghị bạn căn cứ vào các quy định sau để xác định:

Luật Công nghệ thông tin và Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin có quy định về phần mềm, sản phẩm phần mềm như sau:

 “Phần mềm là chương trình máy tính được mô tả bằng hệ thống ký hiệu, mã hoặc ngôn ngữ để điều khiển thiết bị số thực hiện chức năng nhất định”;

“Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối tượng khác khai thác, sử dụng”.