Câu hỏi: Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Được biết doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm cần gửi, cập nhật thông tin về Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ hàng năm chậm nhất vào ngày 15/3 doanh nghiệp phải gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) theo hướng dẫn tại Thông tư 13/2020/TT-BTTTT. Vậy chi tiết mong được bộ giải đáp: 1. Việc gửi báo cáo doanh nghiệp chỉ cần kê khai thông tin theo mẫu trên makeinvietnam.mic.gov.vn, có cần đính kèm chứng minh hay giải trình gì không? 2. Doanh nghiệp sau khi nộp báo cáo có được nhận lại văn bản hay xác nhận gì về việc đã hoàn thành nộp báo cáo không? 3. Nếu quá hạn 15/3 doanh nghiệp vẫn chưa nộp báo cáo thì doanh nghiệp sẽ bị xử lý như thế nào? Có được nộp bổ sung sau hạn không? Rất mong được nhận được sự phản hồi hướng dẫn của Quý Bộ.

07/07/2022 3:16:40 CH
Trả lời:

1. Doanh nghiệp gửi, cập nhật thông tin về sản phẩm phần mềm, công đoạn trong hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, mức thuế được khấu trừ (gọi tắt là báo cáo hoạt động sản xuất phần mềm) tham khảo theo mẫu trên trang makeinvietnam.mic.gov.vn. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong báo cáo.

2. Hiện nay, doanh nghiệp thực hiện nộp báo cáo trực tuyến trên trang makeinvietnam.mic.gov.vn hoặc nộp báo cáo về địa chỉ Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin),18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Đối với hình thức nộp trực tuyến: sau khi nộp báo cáo thành công, hệ thống sẽ hiện trạng thái “đã gửi số liệu báo cáo” trên tài khoản của mình.

- Thông tư 13/2020/TT-BTTTT không quy định việc xác nhận đã hoàn thành nộp báo cáo cho doanh nghiệp

3. Việc gửi, cập nhật thông tin đã được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật như Thông tư 13/2020/TT-BTTTT; Nghị định 71/2007/NĐ-CP. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện.

Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có những phát sinh xảy ra do không hoặc chậm nộp báo cáo.