STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POS3D

MST: 0108879185

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
2
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BNNSOFT VIỆT NAM

MST: 0109196985

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
3
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HELLOWORLD

MST: 109112921

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
4
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MDC

MST: 0108755359

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
5
CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOISOFT

MST: 0110118646

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
6
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTDI

MST: 0109861712

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
7
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMET

MST: 0110143843

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
8
Công ty CP Phần mềm và Chuyển đổi số SCD

MST: 0110194485

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
9
CÔNG TY TNHH GIMAX

MST: 0317864633

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
10
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PISOFT

MST: 0110152693

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
11
CÔNG TY CỔ PHẦN SEPAY

MST: 0317887567

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
12
CÔNG TY TNHH HORUS PRODUCTIONS

MST: 0109946405

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
13
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS

MST: 0315862038

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
14
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ UNICLOUD

MST: 0107432651

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
15
CÔNG TY TNHH AI POWER

MST: 0315850762

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
16
CÔNG TY TNHH BROKAZY

MST: 0317352956

Sản xuất phần mềm Lập trình máy vi tính
17
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AIV GROUP

MST: 0108882491

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
18
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH VÀ SÁNG TẠO

MST: 0401954959

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
19
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KAS

MST: 0316194224

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
20
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IRTECH

MST: 0401983910

Sản xuất phần mềm Xuất bản phần mềm
Tổng Số: 17977