Số hiệu văn bản 01/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư 01/2017/TT-BTTTT
Loại văn bản Thông tư
Ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành 16/02/2017
Ngày có hiệu lực 02/04/2017
Trích yếu nội dung Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Tải xuống TT_01_2017_TT-BTTTT.PDF