Số hiệu văn bản 16/2014/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư 16/2014/TT-BTTTT
Loại văn bản Thông tư
Ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 08/11/2014
Ngày có hiệu lực 05/01/2015
Trích yếu nội dung Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
Tải xuống TT_16_2014_TT-BTTTT.pdf