Số hiệu văn bản 43/2016/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư 43/2016/TT-BTTTT
Loại văn bản Thông tư
Ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành 26/12/2016
Ngày có hiệu lực 10/02/2007
Trích yếu nội dung Ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số
Tải xuống TT_43_2016_TT-BTTTT.pdf