Số hiệu văn bản 80/2014/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định 80/2014/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 30/12/2014
Ngày có hiệu lực 15/10/2015
Trích yếu nội dung Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Tải xuống QD_80_2014_QD-TTG.pdf