Số hiệu văn bản 150/2018/NĐ-CP
Tên văn bản Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Loại văn bản Nghị định
Ban hành bởi Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 07/11/2018
Ngày có hiệu lực 24/12/2018
Trích yếu nội dung Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Tải xuống 150 2018 ND-CP.signed23072021-113335.pdf