Số hiệu văn bản 27/2018/NĐ-CP
Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Loại văn bản Nghị định
Ban hành bởi Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 01/03/2018
Ngày có hiệu lực 15/04/2018
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Tải xuống 27.signed.pdf