Số hiệu văn bản 18/2016/QĐ-TTg
Tên văn bản Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Loại văn bản Quyết định
Ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 06/05/2016
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Trích yếu nội dung Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Tải xuống 18.signed.pdf