Số hiệu văn bản 40/2020/TT-BTTTT
Tên văn bản Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
Loại văn bản Thông tư
Ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành 30/11/2020
Ngày có hiệu lực 15/02/2021
Trích yếu nội dung Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
Tải xuống 40-BTTTT.signed.pdf