Số hiệu văn bản 13/2020/TT-BTTTT
Tên văn bản Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
Loại văn bản Thông tư
Ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành 07/07/2020
Ngày có hiệu lực 19/08/2020
Trích yếu nội dung Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
Tải xuống 13TT.PDF