Số hiệu văn bản 44/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Loại văn bản Thông tư
Ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày có hiệu lực 15/02/2018
Trích yếu nội dung Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Tải xuống 44-BTTTT.signed.pdf