Số hiệu văn bản 11/2015/TT-BTTTT
Tên văn bản Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
Loại văn bản Thông tư
Ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành 05/05/2015
Ngày có hiệu lực 22/06/2015
Trích yếu nội dung Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
Tải xuống Thong tu 112015.signed.pdf