Số hiệu văn bản 19/2021/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Loại văn bản Thông tư
Ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành 03/12/2021
Ngày có hiệu lực 02/02/2022
Trích yếu nội dung ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Tải xuống VanBanGoc_19-2021-TT-BTTTT.PDF