Số hiệu văn bản 20/2021/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử
Loại văn bản Thông tư
Ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành 03/12/2021
Ngày có hiệu lực 02/02/2022
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử
Tải xuống VanBanGoc_20-2021-TT-BTTTT.PDF