Tên sản phẩm / Dịch vụ: ỨNG DỤNG TẠO VÀ QUẢN LÝ BIỂU MẪU, TÀI LIỆU PHÁP LÝ (BRP)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm tiện ích khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH EZFORM
Mô tả sản phẩm:

Chúng tôi cung cấp giải pháp hỗ trợ quản lý hợp đồng điện tử, theo đó Người dùng có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của biểu mẫu điện tử (e-form) như quy trình dưới đây:

BIỂU MẪU ĐIỆN TỬ (E-FORM)

Hệ thống biểu mẫu chuyên dụng cho cơ quan nhà nước, hợp đồng, văn bản giao dịch nội bộ ... cho doanh nghiệp được tích hợp sẳn trên hệ thống sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp không phải thuê mướn quá nhiều lao động để phục vụ công việc soạn thảo, lưu trữ, theo dõi... Đồng thời, hệ thống cũng cho phép người dùng tự tạo lập hoặc tra cứu dễ dàng những biểu mẫu, văn bản chuyên biệt cho doanh nghiệp riêng của mình nhằm.

 

TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC PHÒNG BAN

Với BRP, doanh nghiệp có thể tạo các user, các phòng ban và cho phép những vị trí, thẩm quyền từng phòng ban tham gia quá trình review, chỉnh sửa, cho ý kiến các Hợp đồng được tạo lập tại BRP theo cấu trúc sơ đồ tổ chức cho riêng doanh nghiệp của mình.

PHÂN QUYỀN/KIỂM SOÁT CỦA USER (SUB-USERS) TRONG QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Đối với các tài khoản của tổ chức, việc phân chia quản lý các tài liệu theo phòng ban của công ty & quản lý, phân quyền xem xét, truy xuất tài liệu.

Quy trình xem xét, đối soát, trình ký, phê duyệt của tài liệu.

Xuất tờ trình ký để tóm tắt cho lãnh đạo rà soát trước tránh mất thời gian.

Giám sát nhắc nhở tuân thủ thực hiện hợp đồng.

 

TÍCH HỢP CÁC CHỮ KÝ SỐ/CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Để giảm chi phí và thân thiện với môi trường, BRP sẽ tiến tới việc giúp doanh nghiệp hạn chế in ấn thông qua việc tích hợp các chữ ký số điện tử được bảo mật bởi một đơn vị thứ ba độc lập hoặc do chính chủ doanh nghiệp thiết kế và bảo mật riêng để phê duyệt/ký các tài liệu dễ dàng.

TƯƠNG TÁC, THƯƠNG THẢO VÀ KÝ KẾT VỚI KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN

Thông qua BRP – doanh nghiệp được trực tiếp chia sẻ và mời đại diện của đối tác, luật sư để tham gia review, comment trong quá trình thương lượng hợp đồng trực tuyến và ký kết trực tuyến mà không thông qua bất cứ việc chuyển dữ liệu ở hình thức nào khác như email/zalo hay bất cứ phương tiện nào. Như vậy, toàn bộ quá trình làm việc giữa doanh nghiệp và đối tác sẽ được khép kín, bảo mật và tập trung đầu mối để thuận tiện truy cập và quản lý.

 

KHẢ NĂNG TÍCH HỢP DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

Thông qua BRP cho phép người dùng được sử dụng các dịch vụ hỏi đáp luật sư; đối soát pháp lý; các bảo chứng của luật sư; các cảnh báo pháp lý; hoặc thậm chí các xác nhận, bảo chứng giao dịch,...

KHUYẾN NGHỊ THÔNG MINH

Trong quá trình sử dụng BRP, hệ thống cho phép người dùng đặt trước các thông báo và thông báo tự động về trạng thái của hợp đồng và các mốc quan trọng của hợp đồng, ví dụ: ngày thanh toán hoặc ngày hết hạn, ngày gia hạn và các thời gian quan trọng khác. Bên cạnh đó, cho phép người dùng tìm thấy các đối tác trực tuyến trên hệ thống để so sánh cạnh tranh và lựa chọn nhằm phù hợp với mong muốn của người dùng. Đồng thời hệ thống sẽ tiến tới việc đánh giá tuân thủ và các rủi ro pháp lý đi kèm các thông tin định lượng cụ thể giúp cho người dùng có thêm thông tin tham khảo trong quá trình thực hiện hợp đồng.

 

LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT

Toàn bộ hệ thống các dữ liệu của doanh nghiệp sẽ được lưu trữ và bảo đảm các vấn đề về bảo mật bởi các đơn vị thứ ba.

 

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại