Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương - HRM
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp
Đơn vị cung cấp: Cloudify Việt Nam
Mô tả sản phẩm:

Cloudify HRM - Quản lý bằng cả trái tim

Cloudify HR giúp bạn chú tâm vào con người, thay vì chú tâm vào quy trình

Đặc điểm nổi bật của Cloudify HRM

Cloudify HRM giúp doanh nghiệp lưu trữ và tổ chức tất cả thông tin về nhân sự để nhà lãnh đạo có thể chú tâm quản lý và phát triển tài sản lớn nhất của doanh nghiệp chính là nguồn nhân lực

  • Hồ sơ: Số hóa và lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, quản lý phép, bù công, tra cứu dễ dàng

  • Chấm công: Chấm công thông qua các công cụ, xử lý các trường hợp nghỉ ốm, nghỉ phép, đánh giá mức độ chuyên cần

  • Tính lương: Tính lương, thưởng tự động trên hệ thống phù hợp với từng nhân viên, từng vị trí

  • Kiểm soát dữ liệu​: Bảo mật thông tin nhân sự, tiền lương giữa các nhân viên

Các lợi ích khi sử dụng cloudify HRM

  • Chấm công trực tuyến

  • Hệ thống quản lý tiền lương chuyên nghiệp

  • Tự động hóa quá trình thanh toán lương

  • Bàn giao đầy đủ, không giấy tờ

  • Đăng ký nghỉ phép từ xa

  • Duyệt chi nhanh chóng

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại