Tên sản phẩm / Dịch vụ: GIẢI PHÁP HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
Logo:
Loại: Dịch vụ
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC PHX
Mô tả sản phẩm:

GIỚI THIỆU CHUNG

Định nghĩa: 

PHX Smart School xây dựng giải pháp dựa vào nhu cầu thực tế của từng trường học nhằm quản lý tất cả các hạng mục của trường. Chúng tôi xây dựng 01 ứng dụng riêng của trường cho phụ huynh, giáo viên và cán bộ của trường, ứng dụng này có tích hợp giải pháp đưa đón đã trình bày tại phần trước. Đối với nhà trường, để việc quản lý dễ dàng hơn chúng tôi đã xây dựng một cổng thông tin chung, tại đó tất cả các thông tin được hiển thị và cập nhật theo thời gian thực. Chúng tôi khẳng định hệ thống này được tối ưu để mọi đối tượng có thể dễ dàng sử dụng, việc phân quyền cũng rất rõ ràng đối với nhiều đối tượng người sử dụng khác nhau. 

Ngoài phần mềm được xây dựng cho nhà trường, PHX Smart School sẽ chịu trách nhiệm tư vấn và cung cấp thiết bị phần cứng để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại