Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm SmartLMS – Tập huấn giáo viên
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: Viettel Ninh Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Mô tả sản phẩm:

Nơi ứng dụng: Sở Giáo dục và Đào tạo, Các trường Đại học, Cao đẳng,...
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại