Tên sản phẩm / Dịch vụ: Quản Lý Dinh Dưỡng và Tính Khẩu Phần Ăn Cho Trẻ
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XBOT
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm Quản lý dinh dưỡng và tính khẩu phần ăn được xây dựng và phát triển dựa trên: Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam - Bộ Y tế - Viện dinh dưỡng; Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐ ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non; Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non; Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm hợp nhất Thông tư về Chương trình giáo dục mầm non; Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Bộ Y Tế về việc Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”.

Đối với quá trình phát triển sức khỏe của trẻ, việc quản lý chế độ dinh dưỡng là điều không hề đơn giản. Chính vì vậy, nhằm giúp cho việc thực hiện công việc này không gặp nhiều trở ngại thì Phần mềm Quản lý dinh dưỡng và tính khẩu phần ăn sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà trường cũng như đội ngũ giáo viên và kế toán viên.

Phần mềm Quản lý dinh dưỡng và tính khẩu phần ăn là công cụ giúp bạn lên thực đơn, mua sắm thực phẩm. Từ đó, dễ dàng quản lý và cân đối khẩu phần dinh dưỡng cho từng bữa ăn của trẻ, tiết kiệm thời gian trong việc sắp xếp và xây dựng thực đơn cho trẻ, công khai tất cả các thông tin về khẩu phần ăn, giá trị dinh dưỡng cụ thể cho từng bữa ăn của trẻ theo từng ngày, tự động cập nhật số liệu lên hệ thống sổ sách.

Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật MIỄN PHÍ những quy định mới của Bộ GD&ĐT (nếu có) , tính năng, tiện ích mới của phần mềm. + Cấp đơn vị: 15.500.000 đồng/bộ

Nơi ứng dụng: Trường mầm non, Trường tiểu học, Trường THCS, Trường THPT, TTGDTX, Đại Học - Phòng giáo dục - Sở giáo dục
Điểm đánh giá: 4,4
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ cùng loại