Tên sản phẩm / Dịch vụ: DS Miner - Nền tảng phân tích và thấu hiểu khách hàng
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Trí tuệ nhân tạo - AI
Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Công nghệ Dữ liệu Dagoras
Mô tả sản phẩm:

 DSMiner so với các sản phẩm khác trên thị trường trong và ngoài nước có những lợi thế ưu việt. DSMiner là hệ thống sử dụng công nghệ học máy, phân tích dữ liệu quá khứ, dự đoán dữ liệu tương lai. Hệ thống được tích hợp từ nhiều nguồn dữ liệu từ mạng xã hội như: Facebook, News, Blogs. Đồng thời hệ thống áp dụng nhiều mô hình học máy phân tích dự đoán: Dự đoán hành vi sở thích, dự đoán chủ đề quan tâm, đầu tư, kinh doanh,…Từ đó đưa ra các báo cáo thông minh trực quan giúp làm giàu dữ liệu khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định trong kinh doanh.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại