Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống LLQ QA Platform
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Phần mềm Lạc Long Quân
Mô tả sản phẩm:

Nền tảng Automation Testing bao gồm nhiều bộ công cụ giúp quản lý Trung tâm kiểm thử theo mô hình TCoE và thực hiện tự động hóa kiểm thử ứng dụng. LLQ QA Platform bao gồm những bộ công cụ như sau:

1. Project 360

2. Resource Pool - Quản lý nguồn lực

3. Centralize Automation Testing Suite

4. Project/Work Management

5. API Mockup

6. ISO Message Transform

7. Device Farm

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả