Tên sản phẩm / Dịch vụ: NOVAON ONFLUENCER – Nền tảng Influencer Marketing theo CPA đầu tiên
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAON DIGITAL
Mô tả sản phẩm: Nền tảng Onfluencer gồm 03 phân hệ sản phẩm chính: - Phân hệ Seller: giúp kết nối Doanh nghiệp với các Influencer nhằm mục đích bán hàng, phân hệ gồm các tính năng chính: module Marketplace để Influencer lựa chọn và ứng tuyển các chiến dịch bán hàng của Doanh nghiệp, module Quản lý giúp Doanh nghiệp dễ dàng quản trị, tương tác với các Influencer đang hợp tác, module Đo lường và báo cáo giúp ghi nhận chính xác đơn hàng, thể hiện báo cáo doanh số, đơn hàng một cách trực quan. - Phân hệ Review: giúp kết nối Doanh nghiệp với các Influencer nhằm mục đích truyền thông, quảng bá; phân hệ được tích hợp sâu với các mạng xã hội lớn nhất, để giúp Doanh nghiệp lựa chọn chính xác Influencer phù hợp, cũng như đánh giá được hiệu quả truyền thông của chiến dịch một cách minh bạch. - Phân hệ Search: giúp Doanh nghiệp tìm kiếm/lựa chọn Influencer phù hợp giữa hơn 30.000 Influencer trong hệ thống, với bộ chỉ số chi tiết, chuyên sâu về các Influencer; phân hệ Search có sự kết hợp chặt chẽ với phân hệ Seller và Review, giúp quá trình triển khai chiến dịch của Doanh nghiệp trên Nền tảng trở nên thông suốt, nhanh chóng.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan