Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống LLQ iWorkflow
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Phần mềm Lạc Long Quân
Mô tả sản phẩm:

Hệ thống được thiết kế quản lý và tự động hóa các quy trình ứng dụng trong Tổ chức, Doanh nghiệp

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả