Tên sản phẩm / Dịch vụ: Arobid - Sàn thương mại điện tử B2B
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH GLOBAL ALLIANCES
Mô tả sản phẩm: Sàn thương mại điện tử B2B là nền tảng trực tuyến giúp doanh nghiệp kết nối với nhau để thực hiện các giao dịch mua bán. Nền tảng cung cấp các tính năng sau: - Tạo lập, quản lý yêu cầu báo giá: Doanh nghiệp có thể tạo lập và quản lý yêu cầu báo giá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cần. - Gửi báo giá: Nhà cung cấp có thể gửi báo giá cho các yêu cầu báo giá của doanh nghiệp. - Tạo lập, quản lý hợp đồng: Doanh nghiệp và nhà cung cấp có thể tạo lập hợp đồng trực tuyến. - Thanh toán trực tuyến: Doanh nghiệp có thể thanh toán cho các đơn hàng trực tuyến. - Quản lý đơn hàng: Doanh nghiệp và nhà cung cấp có thể quản lý các đơn hàng của họ.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả