Tên sản phẩm / Dịch vụ: Mạng xã hội bất động sản IoT
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG S-W TECH
Mô tả sản phẩm: CherryUp là Mạng xã hội chuyên về Bất Động Sản có tính phí người dùng nhờ có tính tương tác xác thực cao trong thị trường bất động sản hiện nay. Cherryup còn đem đến sự kết nối đồng bộ giữa các thiết bị IoT với platform nhằm nâng cao tính tương tác với con người một cách tiện dụng (Check in, check out tự động, quản lý điện năng một cách tiết kiệm nhất cho các cơ sở lưu trú).
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả