Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống truyền thanh thông minh SmartPA
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN SMATEC
Mô tả sản phẩm: Hệ thống truyền thanh thông minh SmartPA sử dụng thiết bị IoT Gateway và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) nhằm hỗ trợ và tăng cường công tác truyền thông bằng truyền thanh. Đây là giải pháp tối ưu thay thế cho các phương tiện truyền thông truyền thống như loa phường, xã mà hiện không còn phù hợp với xu thế phát triển xã hội và công nghệ. Ngoài ra giải pháp này cũng là công cụ truyền thông cực kỳ hiệu quả cho doanh nghiệp, nhà máy, trường học, bệnh viện hay chuỗi cửa hàng, siêu thị. Hệ thống đặc biệt cho phép giám sát tình trạng hoạt động của từng loa cũng như mở rộng giám sát môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí…). Hệ thống cung cấp API cho phép dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác cũng như Smart City, Smart Factory, BMS… Việc quản lý đa dạng thông qua giao diện Web hoặc Native App trên hệ điều hành iOS và Android. Hệ thống truyền thanh thông minh SmartPA cho phép: • Quản lý tập trung các điểm phát, lịch phát thông báo • Biên tập bản tin thông báo • Cài đặt chế độ phát theo lịch • Cài đặt chế độ phát khẩn cấp • Cài đặt địa bàn cần phát thông báo • Ghi âm thông báo • Đọc thông báo qua công nghệ AI Text-to-speech • Tiếp sóng FM • Hỗ trợ đa dạng các dạng nguồn phát thông báo:  File âm thanh có sẵn: wav, mp3...  Nguồn Internet (URL): VOV, VTV...  Từ Micro tại chỗ và từ xa qua Internet.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan