Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp Bizfly CRM
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần VCCORP
Mô tả sản phẩm: Bizfly CRM - nằm trong hệ sinh thái chuyển đổi số Marketing và bán hàng của Bizfly trực thuộc VCCorp – là giải pháp giúp doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, quản lý tất cả dữ liệu khách hàng, dữ liệu hoạt động nhân viên chỉ trên một hệ thống đồng nhất: - Sàng lọc dữ liệu từ đa kênh, vẽ chân dung khách hàng - Kích thích khả năng mua hàng, tăng trưởng doanh số bằng các kịch bản chăm sóc cá nhân hoá qua email, sms, chatbot, call center,… - Bám sát khách hàng từ nhiều nguồn trên từng điểm chạm - Nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên, tự động hoá quy trình làm việc giữa các phòng ban - Theo dõi, quản trị hiệu quả từng chiến dịch Marketing. Bán hàng bằng biểu đồ thông minh
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan