Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng phân phối tối ưu sản xuất tin tức
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần VCCORP
Mô tả sản phẩm: Nền tảng phân phối tối ưu sản xuất tin tức giúp cho các tòa soạn báo có thể tự động hỗ trợ các công cụ trong quá trình xuất bản như kiểm tra nội dung xuất bản xem có vi phạm và tối ưu việc phân phối nội dung đến người dùng trên các nền tảng.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan