Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng phân phối và tối ưu sản xuất tin tức cho các website, tòa soạn báo điện tử
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần VCCORP
Mô tả sản phẩm: Nền tảng phân phối và tối ưu sản xuất tin tức: Tối ưu việc phân phối nội dung phù hợp với từng người dùng qua các hệ thống gợi ý tin, các hệ thống notification, chủ động đưa nội dung phù hợp tới người dùng. Ngoài ra hệ thống phát hiện các nội dung độc hại như nội dung người lớn, nội dung vi phạm an toàn mạng và chống tin giả (fake news). Hệ thống giúp tối ưu chất lượng nội dung thông qua phân tích content và style của người viết, đa dạng loại nội dung: audio, video, news, magazine, hỗ trợ sinh các nội dung, từ khó phù hợp các hệ thống search engine.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan