Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm Smart RM
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU
Mô tả sản phẩm: Phần mềm Smart RM hỗ trợ chuyên viên quản trị quan hệ khách hàng của ngân hàng (bank relationship manager) quản lý công việc tư vấn và hỗ trợ khách hàng, số hoá và hợp nhất thông tin, lưu trữ hồ sơ vào hệ thống một cách tự động, khoa học và thông minh.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan