Tên sản phẩm / Dịch vụ: Tư vấn giải pháp Công nghệ thông tin
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ tư vấn giải pháp, sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam
Mô tả sản phẩm: HiNET cung cấp dịch vụ Tư vấn xây dựng chiến lược CNTT cho doanh nghiệp, cơ quan tổ chức nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống CNTT mang tính tổng thể và thống nhất, đáp ứng toàn diện nhu cầu quản lý của tổ chức
Nơi ứng dụng: Tất cả các tổ chức doanh nghiệp
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại