Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp eBS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU
Mô tả sản phẩm: Để thành công, doanh nghiệp cần một đội ngũ nhân viên gắn kết, cùng hướng tới mục tiêu chung, cộng tác làm việc với hiệu suất cao. Cách mạng công nghiệp 4.0 đã đem đến rất nhiều phần mềm quản trị hiệu suất giúp các doanh nghiệp tăng năng suất vượt trội, tốc độ phát triển nhanh, mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp trên thị trường. Việc tìm kiếm phần mềm quản trị hiệu suất phù hợp với doanh nghiệp của mình luôn là một trong những vấn đề khó khăn cho các nhà quản trị hiện đại. Là sản phẩm do người Việt làm chủ công nghệ, phát triển phù hợp để dành riêng cho thị trường doanh nghiệp ở Việt Nam, Giải pháp quản trị hiệu suất (Performance Management) trong Hệ sinh thái phần mềm quản trị doanh nghiệp eBS chính là lời giải tối ưu cho bài toán quản trị và nâng cao hiệu suất toàn diện cho doanh nghiệp.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan