Tên sản phẩm / Dịch vụ: Tên tiếng Việt: Giải pháp nền tảng huấn luyện và đào tạo trực tuyến (ECOACHING)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH KIM NAM - TECH
Mô tả sản phẩm: ECOACHING là một thống đào tạo và huấn luyện trực tuyến giúp quản lý các hoạt động đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực trên nền tảng điện toán đám mây thông qua các hình thức như Livestream, Video Conference, Static Video và tại chính doanh nghiệp theo chương trình huấn luyện thực chiến bài bản và khoa học. Các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp khi tham gia huấn luyện sẽ được bổ sung các kỹ năng cần thiết để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tại doanh nghiệp; ECOACHING là một nền tảng số giúp kết nối cá nhân/doanh nghiệp với các tổ chức huấn luyện, chuyên gia, huấn luyện viên, tư vấn viên trên toàn lãnh thổ Việt Nam và thế giới trong quá trình xây dựng và nâng cao kỹ năng nhân sự theo chiến lược phát triển của mình. Mọi thành viên trên ECOACHING đều có thể tương tác, trao đổi trực tiếp với nhau thông qua các công cụ, tiện ích hữu ích của hệ thống, cũng như dễ dàng khai thác các thông tin, biểu mẫu và lượng kiến thức thực chiến chất lượng.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan