Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng vWorkSpace - Nền tảng không gian làm việc số
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
Mô tả sản phẩm: vWorkspace là một nền tảng dịch vụ trên web-based tích hợp toàn bộ tiện ích trên 1 trang web (all-in-one) với mục đích lưu trữ, đồng bộ hóa, chia sẻ dữ liệu, quản lý công việc, cộng tác làm việc trực tuyến được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa. Hướng tiếp cận của vWorkspace là cung cấp sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ, tổ chức quy mô lớn nhu cầu chuyển đổi số, làm việc nhóm, làm việc từ xa. Do đó, nền tảng được xây dựng với nhiều tiện ích chia thành 4 bộ công cụ giải pháp đáp ứng nhu cầu của một văn phòng số hiệu quả bao gồm: Bộ giải pháp quản lý công việc, Bộ giải pháp văn phòng, Bộ giải pháp hỗ trợ nghiệp vụ; Bộ giải pháp hỗ trợ giao tiếp.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả